สังเกตสุขภาพกายเมื่อหัวใจเต้นเร็ว

หัวใจเต้นเร็วคืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนปกติทั่วไปทำให้เกิดอาการรู้สึกเหนื่อยหอบ ตอนที่ไม่ได้ดูโป๊แล้วมีอาการแบบนี้หรือเปล่า หัวใจเต้นแรงหายใจไม่สะดวกและอื่นๆ เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งของโรคหัวใจ แต่ถึงอย่างนั้นหัวใจเต้นเร็วอาจจะไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจเสมอไปแต่อาจจะหมายถึงโรคอื่นๆ ก็ได้ โดยคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะไม่รู้ ทำให้เมื่อเกิดอาการโรคหัวใจเต้นเร็วจึงเข้าใจว่าตนเองป่วยเป็นโรคหัวใจ จนไม่กล้าดูโป๊

อัตราการเต้นของหัวใจ
อัตราการเต้นของหัวใจที่ปกติในขณะที่พักอยู่นั้นจะอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที และในกรณีที่หัวใจเต้นเร็วคือจะสูงกว่า 100 ครั้งต่อนาทีขึ้นไป ตอนออกกำลังกายเลยตอนดูโป๊ จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

ปัจจัยที่ทำให้หัวใจเต้นเร็ว
– การเคลื่อนไหว ร่างกายการออกกำลังกายการเล่นกีฬา การดูโป๊
– ภาวะซีดหรือภาวะโรคเลือดอื่นๆ
– โรคไทรอยด์
– โรคหัวใจ
– ความเครียดความวิตกกังวลเครื่องดื่มชูกำลังเช่น ชา กาแฟ
– ยาบางชนิด เช่น ยาลดอาการคัดจมูก

กลุ่มเสี่ยงของคนที่มีโอกาสเกิดโรคหัวใจ
– ผู้สูงอายุ
– ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหัวใจ
– ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
– ผู้ที่จุดบุหรี่ผู้ที่มีความดันสูง
– ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

หัวใจเต้นเร็วที่ไม่ใช่โรคหัวใจ
ในคนที่มีอายุน้อยและไม่มีความเสี่ยงใดๆ ไม่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคหัวใจ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีภาวะความดันสูง ไขมันสูง และเป็นไปได้ว่าตอนที่หัวใจเต้นเร็วที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ หรือมีโอกาสเกิดโรคหัวใจได้น้อยมาก และไม่แสดงอาการผิดปกติเวลาดูโป๊ อาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะอื่น เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ ภาวะซีดหรือมีภาวะโรคเลือดอื่นๆ หากรักษาเดินกลับมาอยู่ในภาวะปกติ อาการหัวใจเต้นเร็วจะกลับมาดีขึ้นตามลำดับ หากมีภาวะที่ไม่รุนแรงและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

การออกกำลังกายที่เหมาะสมคนที่มี
– ร่างกายแข็งแรงจะสามารถออกกำลังกายได้ปกติ ออกกำลังกายครั้งละ 30-40 นาทีสัปดาห์ละ 3-4 วัน แถมมีพลังเหลือเอาไว้ดูโป๊
– คนที่มีสุขภาพดี ควรจะสังเกตตนเองเวลาที่ออกกำลังกายหากเหนื่อยหอบหัวใจเต้นเร็ว แน่น เจ็บหน้าอก ทั้งที่เพิ่งออกกำลังกายไปได้ไม่นาน หรือออกกำลังกายไม่หนักมาก ควรจะได้รับการตรวจว่าตนเองมีความผิดปกติหรือไม่ เพราะอาจจะเป็นโรคหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้
– ผู้ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการออกกำลังกายได้แก่ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไต